Về câu lạc bộ Yujo Karate


Câu lạc bộ Yujo Karate với sứ mệnh mang sức khỏe và đạo lý cho thế hệ trẻ.

Bằng tâm huyết của những người làm về giáo dục nói chung và thấu hiểu lợi ích của việc rèn luyện thể chất, tinh thần thông qua võ thuật nói riêng, câu lạc bộ Yujo karate định hướng xây dựng và phát triển theo một con đường mới, một hướng đi mới dựa trên nền tảng võ thuật, đạo lý võ thuật và các dịch vụ gia tăng nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho thệ hệ trẻ, những người yêu thích võ thuật và cho xã hội.

Các cố vấn, huấn luyện viên