Dương Thị Thiệp

huấn luyện viên

Nguyên vận động viên đội tuyển quốc gia.