Phạm Quốc Khánh

Lương y - Huấn luyện viên

  • Lương y
  • Huấn luyện viên
  • Nguyên vận động viên đội tuyển karate việt nam