//yujokarate.com/wp-content/uploads/2018/01/tu-ve-nu.jpg

Tự vệ nữ

Đây là mô hình đa dạng có thể áp dụng cho lứa tuổi từ thanh thiếu niên đến người lớn. Các bài tập rất cô đọng thực tế, chuyên luyện các tình huống cụ thể và rèn luyện thể lực.

  • Các bài tập kỹ thuật đối luyện cụ thể.
  • Luyện sức bền, phản xạ, khéo léo.